Termes i condicions de pagament

Per poder realitzar el pagament amb targeta de crèdit serà necessari facilitar el nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat.
 
El pagament es realitza de forma totalment segura mitjançant TPV virtual. Al finalitzar la inscripció, es mostrarà la pantalla per introduir les dades de la targeta de crèdit, i el TPV virtual es connectarà amb el banc de l’usuari per confirmar el pagament segur.
 
Totes les dades de la targeta de crèdit de l’usuari només es processen al TPV virtual segur, de manera que Fundació Fira de Girona no té accés a les mateixes, ni s’emmagatzemen a la base de dades.
 
Fundació Fira de Girona envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb les dades de la inscripció. Aquest correu s’envia a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no és rebut, l’usuari pot contactar amb Fundació Fira de Girona, al correu electrònic info@firagirona.com.

En el cas que el TPV virtual informés de la denegació de la targeta, la inscripció quedarà automàticament cancel·lada.
 
Política de cancel·lacions
 
Un cop feta la inscripció, l’usuari pot sol·licitar la seva anul·lació, només contactant amb Fundació Fira de Girona per escrit, al correu electrònic info@firagirona.com.
 
Si l’usuari cancel·la la inscripció amb més de 5 dies d’antelació de l’esdeveniment, Fundació Fira de Girona retornarà l’import total abonat, mitjançant devolució al compte la targeta de crèdit de l’interessat.
 
Si l’usuari cancel·la la inscripció amb menys de 5 dies de la data de l’esdeveniment, el retorn de l’import abonat no podrà ser reclamat.