A partir del que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem que: Finalitat principal del tractament: el Consorci Localret tractarà les dades aportades en aquest formulari amb la finalitat de remetre-li convocatòries a actes, publicacions i qualsevol altra informació institucional del Consorci Localret. Legitimació del tractament: La legitimació d’aquests tractaments de dades personals es basa en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art. 6.1 e) RGPD). Cessions de dades: En el marc d’aquest tractament, les seves dades no se cediran a tercers, a excepció d’obligació legal o judicial. Drets de protecció de dades: Us informem que podeu exercir els drets en relació amb el tractament de les seves dades personals d’accés, rectificació i supressió, mitjançant sol·licitud dirigida a l’Àrea jurídica del Consorci en el Registre General del Consorci Localret, o bé, a través del correu [email protected] Informació ampliada de protecció de dades: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat del Consorci a la web del Consorci.