JORNADES DE LA CONSTRUCCIÓ AMB TERRA

C/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 , Vic
938833100
fires@vic.cat
Sessió 1: del 16/02/2023 a 17/02/2023

Informació

DIES 17 i 18 de FEBRER de 2023

Aquestes jornades tècniques agafen el relleu del Congrés de tàpia que es va realitzar a Mollerussa el 25 i 26 de Març del 2022. On la tàpia, com a tècnica constructiva indiscutible, a omplert les terres de Ponent.

Aquestes jornades tècniques es promouen a la comarca d’Osona per diferents motius:

  • Perquè a la comarca hi ha molta construcció amb tàpia encara que no en siguem conscients. Moltes de les Masies es troben construïdes amb tàpia i revestides amb morters de calç, i moltes de les mitgeres dels habitatges dels cascs antics de ciutats i pobles també es troben construïdes amb aquesta tècnica tan nostra.
  • Per què cal ser-ne conscients i cal protegir-les quan aquestes es troben en processos de rehabilitació. Forma part del nostre patrimoni arquitectònic i de la nostre identitat constructiva. Cal posar-la en valor.
  • Volem donar eines tècniques en els professionals de l’Arquitectura perquè puguin trobar solucions quan es troben amb murs de tàpia i amb altres elements de terra i fusta.
  • La recuperació i protecció dels murs de tàpia, minimitzen el consum energètic tant en el procés de la rehabilitació com en vida útil de l’edifici. Les condicions tèrmiques en un habitatge de tàpia rehabilitat seran molt més favorables que en una obra amb materials industrialitzats. Això vol dir reduir el consum energètic de l’edifici. 
  • L’Ajuntament de Vic vol promoure la recuperació i re valorització d’aquesta tècnica constructiva perquè el parc d’habitatges del centre històric construïda amb aquesta tècnica és amplia. L’aposta dels tècnics municipals és valenta i es vol fer arribar a tota la massa crítica per així agafar-ne consciència i en+tre tots puguem actuar amb coneixements de causa.
  • Des de la fira FECS també es fa una aposta important per dinamitzar la construcció sostenible i inclou les jornades de construcció amb terra i les diferents activitats durant les dates de la fira.

Equipament:

Auditori Marià Vila d'Abadal - Edifici El Sucre